+31(0) 184 670 478 - info@hyproma.nl

Groeistrategieën

Sinds de oprichting is Hyproma flink gegroeid. Begonnen met alleen Arie Stam, is het bedrijf nu uitgegroeid tot een onderneming met 6 fte, verspreid over meerdere expertises. Buiten deze “normale” groei is Hyproma ook bezig geweest met doelgerichte groeistrategieën:
wie zijn wijDiversificatie - Mediproma B.V.
Hyproma wilde naast de huidige wijze van werken haar horizon verbreden. Om die reden is Mediproma B.V. ontstaan, in samenwerking met toenmalig directeur van medisch transportbedrijf Verhaar B.V.. Voor beide bedrijven nieuwe producten werden op voor beide bedrijven nieuwe markt(en) aangeboden. Mediproma is sinds de oprichting ook uitgegroeid tot een bekend en erkend bedrijf binnen de medische sector voor het (ver)handelen van voornamelijk gebruikte en nieuwe medische apparatuur. Zij is gevestigd in Alblasserdam. Voor meer informatie zie www.mediproma.nl

Marktontwikkeling - Splineshop.com
Na het succes van Mediproma B.V. en kijkend naar de gap in de eigen hydraulische sector zag Hyproma een nieuwe kans. Dit was het ontwikkelen van een handelsnaam voor het beter verkrijgbaar maken van spline assen, bussen en adapters. Deze producten worden in diverse sectoren toegepast en dus ook aangeboden. Hierdoor zijn er door en voor Hyproma nieuwe markten aangeboord. Kijk voor meer informatie op www.splineshop.com

Productontwikkeling - Distributie van Components
Door de introductie van Splineshop.com kwam al eens de gedachte om eigen dealerschappen aan te gaan en om die reden componenten te distribueren. Hyproma had daarom al eens gesprekken gevoerd met de toenmalig directeur van Dutch Hydraulic Consultants B.V. (DHC). Door de ernstige ziekte waar de directeur van DHC aan leed en die plotseling enorm afzwakte is dat proces in stroomversnelling verlopen. Om die reden kon DHC hun bedrijfsactiviteiten niet verder doorzetten en heeft Hyproma deze overgenomen. Na leveranciersbezoeken van DHC heeft Hyproma een aantal dealerschappen gecreëerd. Deze componenten kunnen in eigen producten, en daarmee projecten, worden toegepast en daarnaast worden gedistribueerd naar (nieuwe) klanten.

Ondersteunende diensten - ISO 9001:2015
Hyproma is officieel ISO 9001:2015 gecertificeerd. Het was een lang traject waarin uiteindelijk alle ingestoken energie tot zijn recht is gekomen.

Enkele jaren geleden is gestart met dit proces, voor toentertijd nog de ISO 9001:2008 versie. Toch liep het proces niet geheel volgens plan, mede, omdat het bedrijf het gewoonweg te druk had. Een makkelijk excuus, maar toch zeker de werkelijkheid. Hyproma bestaat namelijk uit een klein team, waarin iedere medewerker meerdere neventaken uitvoert. Uiteindelijk is de draad weer opgepakt en is gestart, lees; verder gegaan, met de ISO 9001:2015 versie. Op dat moment is intern een medewerker aangesteld die hiervoor de taak op zich nam. Deze medewerker had geen neventaken en kon zich dus volledig op dit proces focussen. In samenwerking met een externe is de basis gelegd voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Het systeem is daarna, met hulp van alle medewerkers van Hyproma, verder in- en aangevuld, aangepast en in- en uitgevoerd. Als gevolg hiervan is binnen een jaar het ISO 9001:2015 certificaat behaald.

Zodoende worden prestaties gemeten, wordt er kritisch naar de bedrijfsvoering/bedrijfsprocessen gekeken en worden diverse verbetermogelijkheden geregistreerd. Op basis hiervan heerst er een continue verbetersfeer die intern en extern baat heeft. Derhalve kan de kwaliteit en betrouwbaarheid worden onderhouden, geborgd en verbeterd. Daarnaast wordt een goede balans gehouden tussen standaardisatie en flexibiliteit om de klant het best van dienst te kunnen zijn!